Skip to main content

Produkter

Om våra reningsverk

Med det patenterade systemet Vertical Flow Labyrinth (VFL) uppfylles de allra strängaste prestandakrav som ställs på minireningsverk idag. Utgående vatten kan återanvändas, och det biologiskt nedbrutna slammet kan blandas i kompost eller användas som gödning.

Reningsverket har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på årligen. Våra produkter har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande utan även bl.a. SP och P.I.A. Våra minireningsverk finns installerade i de flesta kommuner.

AT-serien minireningsverk

från 2 till 18 personer

Detta är äkta reningsverk med 6 kammare, mycket bra biologisk rening och låg slamproduktion. Alla 6 zoner som krävs för riktig rening är integrerade i en enda enhet. Tack vare VFL, den patenterade vattenflödeslabyrinten, är behovet av kemisk fosforfällning mindre än på normala reningsverk.

Information och beställning

AT-8 Minireningsverk 2-6 personer

AT-8 är vårt mest sålda minireningsverk och lämpar sig för hushåll på 2-6 personer. Reningsverket har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök en gång per år.

AT-8 är prisvärt, lättinstallerat och har den patenterade höga reningsgraden tack vare femkammarlösning med VFL (Vattenflödeslabyrint). Det ger både låga installationskostnader och låga driftskostnader med allt integrerat i en enda enhet. Reningsverket är anpassat både för att klara extremflöden under kortare tid, men även för att klara längre perioder utan att användas.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande utan även bl.a. SP och P.I.A. AT-8 minireningsverk finns installerade i de flesta kommuner. Om vi inte har installerat i er kommun än så hjälper vi till med godkännandet.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 1,5 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 0,36 kg/dag
 • Elförbrukning 0,8 kWh/dag, 290 kWh/år
 • Höjd 2350 mm
 • Diameter 1350 mm
 • Vikt 145 kg
 • Inloppshöjd 1700 mm
 • Utloppshöjd 1500 mm
 • Diameter inloppsrör 110 mm
 • Diameter utloppsrör 110 mm

Certifikat:

AT-10 Minireningsverk 8 personer

AT-10 minireningsverk är lämpligt för hushåll upp till 8 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök en gång per år.

Reningsverket är anpassat både för att klara extremflöden under kortare tid, men även för att klara längre perioder utan att användas.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A. AT-10 minireningsverk finns installerad i de flesta kommuner, men om vi inte har installerat i er kommun än, hjälper vi till med godkännandet.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 2 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 0,48 kg
 • Elförbrukning 1,33 kWh/dag, 485 kWh/år
 • Höjd 2350 mm
 • Diameter 1600 mm
 • Vikt 212 kg
 • Inloppshöjd 1700 mm
 • Utloppshöjd 1500 mm
 • Diameter inloppsrör 110 mm
 • Diameter utloppsrör 110 mm

Certifikat:

AT-12 Minireningsverk 8-10 personer

AT-12 minireningsverk är lämpligt för hushåll upp till 10 personer, t.ex. om man installerar ett gemensamt reningsverk för två villor. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök en gång per år.

Reningsverket är anpassat både för att klara extremflöden under kortare tid, men även för att klara längre perioder utan att användas.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A. AT-12 minireningsverk finns installerad i de flesta kommuner, men om vi inte har installerat i er kommun än, hjälper vi till med godkännandet.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 2,5 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 0,6 kg/dag
 • Elförbrukning 1,35 kWh/dag, 492 kWh/år
 • Höjd 2350 mm
 • Diameter 1750 mm
 • Vikt 255 kg
 • Inloppshöjd 1700 mm
 • Utloppshöjd 1500 mm
 • Diameter inloppsrör 110 mm
 • Diameter utloppsrör 110 mm

Certifikat:

AT-15 Minireningsverk 12 personer

AT-15 minireningsverk är lämpligt för hushåll upp till 12 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök en gång per år.

Reningsverket är anpassat både för att klara extremflöden under kortare tid, men även för att klara längre perioder utan att användas.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A. AT-15 minireningsverk finns installerad i de flesta kommuner, men om vi inte har installerat i er kommun än, hjälper vi till med godkännandet.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 3 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 0,72 kg/dag
 • Elförbrukning 1,71 kWh/dag, 624 kWh/år
 • Höjd 2350 mm
 • Diameter 2050 mm
 • Vikt 340 kg
 • Inloppshöjd 1700 mm
 • Utloppshöjd 1500 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

AT-20 Minireningsverk 18 personer

AT-20 minireningsverk är lämpligt för hushåll upp till 18 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök en gång per år.

Reningsverket är anpassat både för att klara extremflöden under kortare tid, men även för att klara längre perioder utan att användas.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A. AT-20 minireningserk finns installerad i de flesta kommuner, men om vi inte har installerat i er kommun än, hjälper vi till med godkännandet.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 4,5 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 1,08 kg/dag
 • Elförbrukning 4,3 kWh/dag, 1570 kWh/år
 • Höjd 2850 mm
 • Diameter 2050 mm
 • Vikt 430 kg
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 2000 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

Med ett minireningsverk från Persgården Miljö blir din miljöpåverkan mindre

Att släppa ut orenat vatten direkt i naturen är inte bra. Med ett minireningsverk från Persgården Miljö får du ett reningsverk som fungerar, utan krånglig teknik, där allt som behövs ryms i en enhet. Reningsgraden är i topp, underhållet minimalt.

Kontakta oss för mer information

ATO-serien minireningsverk

från 25 till 500 personer

AT oval (ATO) stora enheter (ATO30 – ATO250) behandlar 4,5 till
37,5 m³ per dag. Kan användas för stora sport-, fritids- eller bostadskomplex, ett bostadskvarter, ett stort tillverkningsföretag såväl som en liten stad eller en by. Kapaciteten kan utökas till 300 m³ (2000 PE) per dag genom att installera flera enheter parallellt.

Kontakta oss för mer information

Information och beställning

ATO-30 Minireningsverk upp till 30 personer

ATO-30 är dimensionerad för upp till 30 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 6,3 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 1,8 kg/dag
 • Elförbrukning 7,4 kWh/dag, 2700 kWh/år
 • Höjd 2250 mm
 • Längd 3720 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 1700 mm
 • Utloppshöjd 1500 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-40 Minireningsverk upp till 40 personer

ATO-40 är dimensionerad för upp till 40 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 8.8 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 2,4 kg/dag
 • Elförbrukning 8,7 kWh/dag, 3175 kWh/år
 • Höjd 2250 mm
 • Längd 4660 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 1700 mm
 • Utloppshöjd 1500 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-50 Minireningsverk upp till 50 personer

ATO-50 är dimensionerad för upp till 50 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 9,15 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 3 kg/dag
 • Elförbrukning 10 kWh/dag, 3650 kWh/år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 4850 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-75 Minireningsverk upp till 75 personer

ATO-75 är dimensionerad för upp till 75 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 13,7 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 4,5 kg/dag
 • Elförbrukning 16 kWh/dag, 5840 kWh/år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 5160 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-100 Minireningsverk upp till 100 personer

ATO-100 är dimensionerad för upp till 100 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 18,3 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 6 kg/dag
 • Elförbrukning 18,1 kWh/dag, 6606 kWh/ år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 6410 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-120 Minireningsverk upp till 120 personer

ATO-120 är dimensionerad för upp till 120 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 21,9 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 7,2 kg/dag
 • Elförbrukning 19,9 kWh/dag, 7263 kWh/år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 7110 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-150 Minireningsverk upp till 150 personer

ATO-150 är dimensionerat för upp till 150 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Reningsverket är anpassat både för att klara extremflöden under kortare tid, men även för att klara längre perioder utan att användas.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 27,4 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 9 kg/dag
 • Elförbrukning 23,7 kWh/dag, 8650 kWh/år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 8560 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-175 Minireningsverk upp till 175 personer

ATO-175 är dimensionerad för upp till 175 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 32 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 10,5 kg/dag
 • Elförbrukning 26,7 kWh/dag, 9745 kWh/år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 9760 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

ATO-200 Minireningsverk upp till 200 personer

ATO-200 är dimensionerad för upp till 200 personer. Det har allt integrerat i en enda enhet vilket sänker kostnaderna för installation och service. Fosforfällan är också integrerad i enheten och fylls normalt sett på vid servicebesök.

Produkten har en rad godkännanden, inte bara CE-godkännande, utan även bl.a. SP och P.I.A.

Teknisk specifikation:

 • Slamproduktion 36,6 kubikmeter/år
 • Daglig organisk belastning BOD5 12 kg/dag
 • Elförbrukning 29,3 kWh/dag, 10694 kWh/år
 • Höjd 2500 mm
 • Längd 10960 mm
 • Diameter 2260 mm
 • Inloppshöjd 2200 mm
 • Utloppshöjd 1900 mm
 • Diameter inloppsrör 160 mm
 • Diameter utloppsrör 160 mm

Certifikat:

Serviceavtal med årlig översyn

Kontakta oss idag för information om hur du kan få ett helt problemfritt avlopp med vårt serviceavtal.